عمر مردم بیشتر با احسان و نیکوکاریشان تعیین می شود تا با عمر مقدر

اشتراک گذاری این مطلب!
2 نظر » بیشتر ...
 
فراخوان چی شد طلبه شدم